ردیفنـــوع سفارش چاپزمان تحویلتیراژ چاپنرخ چاپ
1گلاسه با روکش یووی یک رو (4.8*8.5)8 روز کاری100025.000 تومان
2گلاسه با روکش یووی دو رو (4.8*8.5)8 روز کاری100030.000 تومان
3کتان امباس یک رو (4.8*8.5)8 روز کاری100029.000 تومان
4کتان امباس دو رو (4.8*8.5)8 روز کاری100032.000 تومان
5کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)8 روز کاری100043.000 تومان
6کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)8 روز کاری100045.000 تومان
7سلفون مات یک رو (4.8*8.5)8 روز کاری100026.000 تومان
8سلفون مات دو رو (4.8*8.5)8 روز کاری100031.000 تومان
9سلفون براق یک رو (4.8*8.5)8 روز کاری100026.000 تومان
10سلفون براق دو رو (4.8*8.5)8 روز کاری100031.000 تومان
11سوسماری یک رو (4.8*8.5)8 روز کاری100040.000 تومان
12سوسماری دو رو (4.8*8.5)8 روز کاری100042.000 تومان
13لیبل شیشه ای (4.8*8.5)25 روز کاری1000100.000 تومان
14لیبل یووی (4.8*8.5)8 روز کاری100050.000 تومان
ردیفنـــوع سفارش چاپزمان تحویلتیراژ چاپنرخ چاپ
1لمینت برجسته دو رو دور گرد (6*9)10 روز کاری100090.000 تومان
2لمینت برجسته دو رو دور گرد طلاکوب (6*9)20 روز کاری1000144.000 تومان
3لمینت برجسته دو رو دور گرد ویزیتی(4.8*8.5)8 روز کاری100076.000 تومان
4لمینت برجسته دو رو دور گرد طلاکوب کوچک (5.6*5.9)20 روز کاری100094.000 تومان
5لمینت براق دو رو دور گرد (6*9)10 روز کاری100090.000 تومان
6لمینت مات دو رو دور گرد (6*9)10 روز کاری1000130.000 تومان
7لمینت براق دو رو دور گرد ویزیتی(4.8*8.5)15 روز کاری100076.000 تومان
8لمینت مات دو رو دور گرد ویزیتی(4.8*8.5)15 روز کاری1000112.000 تومان
9لمینت براق دو رو دور گرد مربعی(5*5)15 روز کاری100068.000 تومان
10لمینت مات دو رو دور گرد مربعی(5*5)15 روز کاری100086.000 تومان
11لمینت مات دو رو دور گرد طرح موجی(9*6)15 روز کاری1000130.000 تومان
12لمینت براق دو رو دور گرد طرح موجی(9*6)15 روز کاری100090.000 تومان
13آهنربایی(9*6)25 روز کاری1000300.000 تومان
14آهنربایی با قالب طرح شما(9*6)25 روز کاری1000400.000 تومان
ردیفنـــوع سفارش چاپزمان تحویلتیراژ چاپنرخ چاپ
1تراکت تحریر 80 گرم (A4 29*20یک رو)10 روز کاری1000160.000 تومان
2تراکت تحریر 80 گرم (A4 29*20دو رو)10 روز کاری1000280.000 تومان
3تراکت تحریر 80 گرم (A5 14.5*20یک رو)10 روز کاری1000100.000 تومان
4تراکت تحریر 80 گرم (A5 14.5*20دو رو)10 روز کاری1000140.000 تومان
5تراکت تحریر 80 گرم (A4 29*20یک رو)10 روز کاری2000260.000 تومان
6تراکت تحریر 80 گرم (A4 29*20دو رو)10 روز کاری2000370.000 تومان
7تراکت تحریر 80 گرم (A5 14.5*20یک رو)10 روز کاری2000130.000 تومان
8تراکت تحریر 80 گرم (A5 14.5*20یک رو)10 روز کاری2000180.000 تومان
9تراکت تحریر 80 گرم (A6 14.5*10یک رو)10 روز کاری200070.000 تومان
10تراکت تحریر 80 گرم (A6 14.5*10دو رو)10 روز کاری2000100.000 تومان
11تراکت تحریر 80 گرم (A4 29*20یک رو)10 روز کاری5000300.000 تومان
12تراکت تحریر 80 گرم (A4 29*20دو رو)10 روز کاری5000390.000 تومان
13تراکت تحریر 80 گرم (A5 14.5*20یک رو)10 روز کاری5000150.000 تومان
14تراکت تحریر 80 گرم (A5 14.5*20دو رو)10 روز کاری5000200.000 تومان
15تراکت تحریر 80 گرم (A6 14.5*10یک رو)10 روز کاری500090.000 تومان
16تراکت تحریر 80 گرم (A6 14.5*10دو رو)10 روز کاری5000120.000 تومان
17تراکت گلاسه 135 گرم (A4 29*20یک رو)10 روز کاری1000170.000 تومان
18تراکت گلاسه 135 گرم (A4 29*20دو رو)10 روز کاری1000240.000 تومان
19تراکت گلاسه 135 گرم (A5 14.5*20یک رو)10 روز کاری100090.000 تومان
20تراکت گلاسه 135 گرم (A5 14.5*20دو رو)10 روز کاری1000120.000 تومان
21تراکت گلاسه 135 گرم (A4 29*20یک رو)10 روز کاری2000240.000 تومان
22تراکت گلاسه 135 گرم (A4 29*20دو رو)10 روز کاری2000320.000 تومان
23تراکت گلاسه 135 گرم (A5 14.5*20یک رو)10 روز کاری2000120.000 تومان
24تراکت گلاسه 135 گرم (A5 14.5*20دو رو)10 روز کاری2000140.000 تومان
25تراکت گلاسه 135 گرم (A6 14.5*10یک رو)10 روز کاری200060.000 تومان
26تراکت گلاسه 135 گرم (A6 14.5*10دو رو)10 روز کاری200080.000 تومان
27تراکت گلاسه 135 گرم (A4 29*20یک رو)10 روز کاری5000470.000 تومان
28تراکت گلاسه 135 گرم (A4 29*20دو رو)10 روز کاری5000530.000 تومان
29تراکت گلاسه 135 گرم (A5 14.5*20یک رو)10 روز کاری5000240.000 تومان
30تراکت گلاسه 135 گرم (A5 14.5*20دو رو)10 روز کاری5000270.000 تومان
33تراکت گلاسه 135 گرم (A6 14.5*10یک رو)10 روز کاری5000120.000 تومان
34تراکت گلاسه 135 گرم (A6 14.5*10دو رو)10 روز کاری5000140.000 تومان
ردیفسریرگ A4سریرگ A5پاکت نامهپاکت A4تحریر 80 گرمیتحریر 100 گرمیکتان 120 گرمیزمان تحویل
سری اول200020001000-----------680.000 تومان780.000 تومان930.000 تومان10 روز کاری
سری دوم3000-----------1000-----------680.000 تومان780.000 تومان930.000 تومان10 روز کاری
سری سوم1000-----------10001000780.000 تومان880.000 تومان980.000 تومان10 روز کاری
ردیفسریرگ A4یک رودو روسریرگ A5یک رودو روزمان تحویل
تحریر 80 گرمی1000160.000 تومان260.000 تومان100090.000 تومان140.000 تومان10 روز کاری
تحریر 80 گرمی2000200.000 تومان300.000 تومان2000100.000 تومان160.000 تومان10 روز کاری
تحریر 80 گرمی5000350.000 تومان450.000 تومان5000180.000 تومان230.000 تومان10 روز کاری
کتان 120 گرمی1000300.000 تومان360.000 تومان1000170.000 تومان190.000 تومان10 روز کاری
پاکت، لیبل ، فولدرتیراژ چاپپاکت نامهپاکت A5پاکت A4پاکت A3پاکت CDلیبل CDفولدر A4زمان تحویل
تحریر 80 گرمی1000180.000 تومان210.000 تومان400.000 تومان--------------------10 روز کاری
تحریر 80 گرمی2000250.000 تومان300.000 تومان500.000 تومان--------------------10 روز کاری
تحریر 80 گرمی5000480.000 تومان590.000 تومان1.000.000 تومان--------------------10 روز کاری
تحریر 120 گرمی1000---------------960.000 تومان---------------10 روز کاری
گلاسه 135 گرمی1000225.000 تومان260.000 تومان440.000 تومان--------------------10 روز کاری
گلاسه 135 گرمی2000370.000 تومان410.000 تومان690.000 تومان--------------------10 روز کاری
کتان 120 گرمی1000260.000 تومان290.000 تومان490.000 تومان1.100.000 تومان---------------10 روز کاری
کاغذ پشت سفید یووی1000--------------------280.000 تومان----------20 روز کاری
روکش یووی1000-------------------------180.000 تومان-----20 روز کاری
300 گرمی (سلفون مات و براق)1000------------------------------1.600.000 تومان10 روز کاری
لیوان کاغذیتیراژ چاپنرخ چاپزمان تحویل
4 رنگ1000190.000 تومان10 روز کاری
4 رنگ5000850.000 تومان10 روز کاری