ردیفنـــوع سفارش طراحیزمـــــان تحـویـــــــلنرخ طراحی
1طراحی نشانه نوشتاری (لوگوتایپ یا مونوگرام)
7 روز کاری800.000 تومان
2طراحی نشانه تصویری (آرم)
7 روز کاری800.000 تومان
3طراحی نشانه ترکیبی (آرم و لوگوتایپ)10 روز کاری1.000.000 تومان
4بازسازی نشانه (redesign)10 روز کاری650.000 تومان
5طراحی کارکتر (شخصیت)10 روز کاری500.000 تومان
6طراحی موقعیت های مختلف (شخصیت هر مورد)5 روز کاری250.000 تومان
7طراحی اوراق اداری (سربرگ، پاکت، کارت ویزیت و یادداشت)5 روز کاری200.000 تومان
8طراحی سربرگ3 روز کاری80.000 تومان
9طراحی پاکت3 روز کاری100.000 تومان
10طراحی کارت ویزیت3 روز کاری60.000 تومان
11طراحی پوستر5 روز کاری300.000 تومان
12طراحی تراکت5 روز کاری120.000 تومان
13طراحی بروشور (سه لت)5 روز کاری180.000 تومان
14طراحی بروشور (6 صفحه با جلد)8 روز کاری250.000 تومان
15طراحی بروشور (8 صفحه با جلد)10 روز کاری300.000 تومان
16طراحی بروشور (12 صفحه با جلد)15 روز کاری350.000 تومان
17طراحی منوی رستوران (حداقل 6 صفحه)10 روز کاری200.000 تومان
18طراحی کاتالوگ (16 صفحه با جلد)20 روز کاری600.000 تومان
19طراحی کاتالوگ (32 صفحه با جلد)30 روز کاری900.000 تومان
20طراحی کاتالوگ (بیش از 32 صفحه با جلد)توافقیتوافقی
21طراحی ساک خرید5 روز کاری150.000 تومان
22طراحی فولدر5 روز کاری220.000 تومان
23طراحی آگهی تبلیغات در مجله5 روز کاری200.000 تومان
24طراحی بسته بندی محصول7 روز کاری600.000 تومان
25طراحی جلد کتاب5 روز کاری250.000 تومان
26طراحی لوح فشرده7 روز کاری400.000 تومان
27طراحی لییل5 روز کاری200.000 تومان